Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich

„Standardy ochrony małoletnich” zawierają procedury postępowania w Bursie szkolnej w Miechowie, które mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego (dziecka, wychowanka).

Standardy ochrony małoletnich określają w szczególności: ​

  1. Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu bursy.
  2. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi a pracownikami bursy.
  3. Zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego.
  4. Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych wychowanków bursy.
  5. Zasady przygotowania personelu do stosowania standardów i sposób dokumentowania tej czynności​.
  6. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do internetu i reagowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia cyberprzemocy
  7. Zasady przeglądu i aktualizacji standardów.
  8. Zasady udostępniania standardów rodzicom i opiekunom prawnym oraz małoletnim.


Materiały do pobrania:

Skip to content