Koniec roku szkolnego to czas podsumowań

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań

Poniedziałkowe popołudnie obfitowało w miłe chwile ….

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Bursy w Miechowie wraz z wychowawcami zorganizowali w dniu 03.06.2024 r.  przemiłe spotkanie z Panem Mateuszem – edukatorem leśnym w Nadleśnictwie w Miechowie. Po warsztatach proekologicznych nastąpił czas podsumowania całorocznej pracy opiekuńczo wychowawczej, którego dokonała dyrektor Bursy Szkolnej mgr Wioletta Kozłowska.

Pani Dyrektor podziękowała wychowankom i wychowawcom za aktywny udział w całorocznym życiu placówki, a także wręczyła nagrody dla wychowanków, którzy wyróżniali się pozytywną postawą, zaangażowaniem w życie bursy oraz godnie reprezentowali bursę w lokalnym środowisku podczas równych uroczystości.

Na koniec Pani Dyrektor życzyła wszystkim bezpiecznych i słonecznych wakacji.

Skip to content