Historia

Historia

Początki – rok 1969

Od 1969 roku Internat przy Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie mieścił się w 2 budynkach: przy ul. Sobieskiego 8 i przy ulicy Łukasińskiego 5. Przy ul. Sobieskiego mieszkało 80 osób, w dwupiętrowym budynku. Były pokoje przejściowe i samodzielne, mieszczące od 10 do 16 osób, a najmniejsze to pokoje 5 osobowe. Ogrzewanie piecowe. Wyposażenie pokoi skromne, zgodne z wymaganiami (metalowe łóżka, szafy, regały, stoliki i krzesła).
Na parterze znajdowała się świetlica wyposażona m. in. w czarno-biały telewizor. Była ona miejscem spotkań, zebrań i różnych imprez młodzieżowych. Nauka wychowanek odbywała się przede wszystkim w pokojach sypialnych. Internat przeznaczony był wyłącznie dla dziewcząt. Wychowanki korzystały ze stołówki przy LO.
Wokół budynku rozciągał się dziedziniec z ławkami oraz miejsce do zajęć rekreacyjno-sportowych. W tym samym czasie funkcjonował internat przy ul. Łukasinskiego. Mieścił się w parterowym budynku. Pokoje także były przejściowe i samodzielne. Największe mieściły 8 osób, najmniejsze 4. Mieszkało tam 35 osób – dziewcząt i chłopców. Wokół budynku znajdowało się nieduże podwórko, a przed oknami od strony wschodniej klomby kwiatowe.
Zarówno w budynku przy ul Sobieskiego jak i Łukasińskiego zamieszkiwała młodzież uczęszczająca do Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ekonomicznego, Zasadniczej Szkoły Gospodarczej, Zasadniczej Szkoły Rolniczej, Technikum Mechanicznego. Natomiast przy ul. Jagiellońskiej znajdował się internat dla młodzieży z Medycznego Studium Zawodowego dla 25 osób. Pomieszczenia te były wynajmowane od osoby prywatnej.
Kierownikiem internatu, który mieścił się w tych 3 budynkach był mgr Jerzy Kasperczyk. Podlegał on dyrektorowi LO. W budynku przy ulicy Sobieskiego 8 zatrudnione były dwie wychowawczynie na pełnych etatach, przy ulicy Łukasińskiego 5 jedna wychowawczyni, a przy ulicy Jagiellońskiej także jedna wychowawczyni. Opieka wychowawcza sprawowana była przez cały tydzień (zajęcia lekcyjne odbywały się również w soboty) młodzież w zasadzie zostawała na niedziele. W ciągu miesiąca była tylko jedna niedziela wyjazdowa.
W sobotę i niedzielę we wszystkich budynkach opiekę wychowawczą pełniła jedna wychowawczyni, która przechodziła z budynku do budynku kontrolując młodzież. W niedzielę organizowano także zajęcia integracyjne dla mieszkańców wszystkich trzech budynków.

NOWY BUDYNEK – rok 1975

W roku szkolnym 1975/76 dzięki staraniom kierownika internatu Jerzego Kasperczyka i przychylności powiatowych władz oświatowych przyznano budynek przy ulicy Sienkiewicza 27a na siedzibę internatu. Został samodzielną placówką i otrzymał nazwę Internat Międzyszkolny. Zamieszkiwała tu młodzież z różnych szkół ponadpodstawowych, znajdujących się na terenie Miechowa, tj. Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ekonomicznego, Technikum Gastronomicznego (przy Technikum Mechanicznym), Zasadniczej Szkoły Rolniczej, Medycznego Studium Zawodowego.
Ilość miejsc dla młodzieży – 151. Był to budynek dwupiętrowy, który po przejęciu nie był dostosowany do zamieszkiwania. W związku z tym pomieszczenia trzeba było adaptować do potrzeb wychowanków. Niektóre większe pokoje przedzielono, zlikwidowano przejścia z jednego pokoju do dwóch. Uzyskano wtedy pokoje 6, 5, 4, 3, 2 – osobowe. Przystosowano pomieszczenia na sanitariaty zgodnie z wymogami stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Pomieszczenia znajdujące się w piwnicy adaptowano na: magazyny, pralnie, natryski, ciemnię fotograficzną i szatnię. Na parterze oprócz trzech pokoi mieszkalnych znajdowały się biuro, gabinet dyrektora, pokój wychowawczyń, 2 toalety, świetlica, w której wydzielone było pomieszczenie na radiolę z głośnikami. Oddzielne wejście prowadziło do dwupokojowego mieszkania dozorcy, które w 1981 roku zamieniono na pomieszczenia biurowe i dyżurkę, a następnie wygospodarowano pomieszczenie kasowe.
Na pierwszym piętrze znajdowało się 14 pokoi mieszkalnych i jeden pokój do nauki. Na drugim zaś 28 pokoi mieszkalnych, izolatka i biblioteka. Na obu piętrach były łazienki i toalety. Na drugim piętrze (nad bankiem PKO) zagospodarowano część korytarza na kawiarenkę. Od 1975 roku młodzież korzystała z samodzielnej stołówki w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ulicy Sienkiewicza. Zagospodarowano teren wokół budynku bursy i stołówki, posadzono drzewka i krzewy ozdobne, utworzono klomby kwiatowe i posiano trawę, wydzielono teren rekreacyjny dla młodzieży. Ogrodzono budynek i otoczenie siatką. Funkcjonowały 4 grupy wychowawcze.

SAMODZIELNY INTERNAT – rok 1984

W roku 1984 wychowanki z Medycznego Studium Zawodowego przeniosły się do nowo utworzonego samodzielnego internatu, znajdującego się przy ich szkole na ulicy Sobieskiego 8 (dawny budynek internatu). Internat Międzyszkolny decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach z dnia 28.10. 1985 roku przekształcono na Bursę Szkolną. Placówka działała i nadal działa w oparciu o statut.
Za kadencji różnych dyrektorów w miarę możliwości sukcesywnie zmieniano wyposażenie pokoi, np. wymieniano metalowe łóżka na drewniane, a potem na tapczany, zmieniano również koce, szafy koszarowe na pokojowe, chodniki na wykładziny itp. Ponadto udoskonalano walory estetyczne pokoi (firany, narzuty, zasłony, pościel). Świetlicę urządzono według możliwości finansowych (zmiana stołków, firan, zasłon, sprzętu audiowizualnego).

NOWY PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – rok 1999

Od roku 1999 Miechów, zgodnie z nowym podziałem administracyjnym, znalazł się w województwie małopolskim. Organem prowadzącym stało się Starostwo Powiatowe w Miechowie, a organem nadzorującym Małopolskie Kuratorium Oświaty.

ROZBUDOWA – rok 2000

W roku 2000 zostały zabrane na użytek banku 2 pokoje na parterze, a później zabrano 11 pokoi na drugim piętrze pod Starostwo Powiatowe, a następnie 4 kolejne pokoje. Skutkiem tego całe drugie piętro nad PKO przejęło Starostwo Powiatowe. Od tej pory pozostały 3, a potem 2 grupy wychowawcze.

Obecnie

Do roku szkolnego 2002/2003 zamieszkiwały w placówce same dziewczęta. Od września 2003 bursa stała się koedukacyjną, po rozwiązaniu internatu Zespołu Szkół nr 2. W tym czasie w bursie zaszło wiele zmian estetycznych i wyposażeniowych za sprawą dyrektor Elżbiety Piwowarskiej. Starała się ona w miarę możliwości unowocześniać wystrój pokoi i innych pomieszczeń, a także upiększać otoczenie budynku.
Wyremontowano łazienki, zrobiono prysznice, wymieniono całą armaturę sanitarną, zakupiono pralkę automatyczną. Systematycznie wymieniano oświetlenie, a także drzwi do pokoi. W świetlicy wymieniono telewizor, zasłony, firany, krzesła i stoliki. Zorganizowano szatnię z zamykanymi szafkami na potrzeby każdego wychowanka. W roku 2003 i 2004 dokonano całkowitej wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wyłożono chodnik kostką brukową.
Na uwagę zasługuje dobrze zagospodarowane otoczenie budynku (klomby kwiatowe, zieleń, teren rekreacyjny). W Bursie Szkolnej funkcjonuje bardzo dobrze wyposażona biblioteka. Systematycznie dokupowane są lektury, słowniki, encyklopedie, literatura piękna itp.
Po kolejnych zmianach i przekazaniu części pomieszczeń na potrzeby Starostwa Powiatowego w Miechowie od września 2020 r. ilość miejsc w bursie została zmniejszona do 37.

Skip to content