O nas

O nas

Działamy nieprzerwanie od 1969 roku

Jesteśmy placówką publiczną, koedukacyjną, przeznaczoną dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania. Dysponujemy miejscami dla dziewcząt i chłopców w pokojach jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowych. W naszej bursie uczniowie odnajdują swój drugi dom.

Bursa usytuowana jest w budynku obok PKO i UGiM w centrum miasta. Stąd blisko jest do Dworca Autobusowego, PKP, do miejskich ośrodków kultury, do Bazyliki Mniejszej.

Budynek Bursy w Miechowie

Bursa oferuje

01

Nasze cele

Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży w okresie kształcenia się poza miejscem stałego zamieszkania.
Stworzenie wychowankom warunków zapewniających im prawidłowy rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny, duchowy, społeczny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej, światopoglądu i wyznania.

02

Nasza misja

Wychowanie to wspólna wędrówka wychowawcy i wychowanka ku horyzontowi prawdy, dobra i piękna.

Prof. T. Gadacz

03

Nasza wizja

Miejsce gdzie spotykają się wychowankowie, wychowawcy, rodzice, którzy współpracują ze sobą, aby osiągnąć zamierzone cele opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne.
Wychowanek bursy to człowiek, który respektuje normy społeczne, cechuje go uczciwość i prawdomówność. Jest wrażliwy na potrzeby innych, odpowiedzialny, kreatywny i samodzielny. Zna swój region, jego historię i dziedzictwo. Ma poczucie tożsamości narodowej.
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna wspomaga rozwój wychowanków z uwzględnianiem ich indywidualnej sytuacji. Dba o rozwój talentów i zainteresowań młodych ludzi.


Galeria zdjęć

Skip to content