Spotkanie z panią funkcjonariusz

Spotkanie z panią funkcjonariusz

W ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Miechowie wychowankowie miechowskiej Bursy Szkolnej uczestniczyli w zajęciach dotyczących odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz zjawisk związanych z cyberprzestępczością.

Podczas spotkania pani funkcjonariusz przedstawiła zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za popełniane czyny karalne oraz za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. Poinformowała również o zjawisku cyberprzemocy, zagrożeniach płynących z sieci oraz sposobach bezpiecznego korzystania z Internetu. Wychowankowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami – dyskutowali, zadawali prowadzącej pytania. Wierzymy, iż uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności młodzieży.

Skip to content