Płatność za bursę

Odpłatność za pobyt w Bursie Szkolnej

Odpłatność za pobyt w Bursie Szkolnej w Miechowie  od 01.01.2024 r.

  1. Zakwaterowanie: 80,00 zł miesięcznie.
  2. Stawka żywieniowa dzienna (trzy posiłki: śniadanie, obiad, kolacja) – 17,00 zł.;
  3. śniadanie – 5,20 ,
  4. obiad – 7,80 ,
  5. kolacja – 4,00 zł.

Termin wnoszenia opłat: do 25 dnia każdego miesiąca.

Odpisu za niewykorzystane posiłki oraz zakwaterowanie dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym.

Skip to content